Godišnja skupština Udruge Turen, 12.2.2024.

Datum objave: 12. 2. 2024.

Udruga za promicanje kvalitete života Turen održala je 12.2.2024. Redovnu godišnju skupštinu.

Dnevni red:

  1. Otvaranje skupštine i biranje radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika,
  2. Izvješće o radu Udruge za razdoblje 1.1.-31.12.2023. i rasprava po Izvješću,
  3. Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.-31.12.2023. i rasprava po izvješću,
  4. Plan rada za 2024. godinu,
  5. Financijski plan za 2024. godinu,
  6. Članarina i ostala pitanja.

Ad 1) Skupštinu otvara predsjednica Gordana Hranilović) i predlaže radno predsjedništvo: predsjednicu skupštine (Ljiljana Drk), zapisničara (Gordana Hranilović) i ovjerovitelje zapisnika (Zdenka Juršić i Jasminka Sobočanec).

Verifikacijska komisija utvrđuje broj prisutnih članova i predsjedavajuća skupštine utvrđuje da je prisutan dovoljan broj članova po Statutu i da će odluke donesene na skupštini biti pravovaljane.

Ad 2) Izvješće o radu Udruge podnosi predsjednica Udruge Turen, Gordana Hranilović. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Ad 3) Financijsko izvješće za prošlu godinu iznosi blagajnica Udruge Turen Ljiljana Drk. Izvješće je jednoglasno prihvaćeno.

Ad 4) Plan rada za 2024. godinu iznosi Ljubica Kolarić. Plan rada je jednoglasno usvojen.

Ad 5) Financijski plan za 2024. godinu iznosi Gordana Hranilović. Financijski plan je jednoglasno usvojen.

Ad 6) Prijedlog je da članarina za 2024. godinu ostane 5,00 eura. Prijedlog je prihvaćen.

Prisutnima se obratio načelnik Općine Podturen, Perica Hajdarović, koji je pohvalio rad Udruge Turen u 2023. godini i zaželio da i dalje ostane dobra suradnja Udruge Turen kako sa Općinom Podturen tako i sa ostalim srodnim Udrugama s područja Općine Podturen.