Fašnik, 13.2.2024.

Datum objave: 13. 2. 2024.

Idu maškori… Fašnik je.. Fašnik v Podturnu…

Idu maškori…

Veliko hvala Nevenki Zrna i Mariji Mikac na finim krafnama, kavi, sokovima….