Izvješće o radu Udruge za 2017. godinu

Datum objave: 20. 2. 2018.

Financijsko izvješće za 2017. Izvješće o radu za 2017.god.

Financijsko izvješće za 2016. godinu

Datum objave: 10. 5. 2017.

U prilogu je Financijsko izvješće udruge Turen za 2016. godinu.   Fina-Potvrda0001 Referentna stranica0002